Copper Nanoparticles

 1. Copper Nanoparticles #Cu-0292HW: Cu-0292HW copper nanoparticles 99.5% 50-80 nm

  Cu-0292HW copper nanoparticles 99.5% 50-80 nm

  Size:50-80 nm
  Purity:99.5%
  Nanoparticles:Copper
  Morphology:
  Type:nanopowder
  GNM ID:#Cu-0292HW
  Properties:Copper Nanoparticles: #Cu-0292HW
 2. Copper Nanoparticles #Cu-0293HW: Cu-0293HW copper microparticles 99 % 500 nm, powder

  Cu-0293HW copper microparticles 99 % 500 nm, powder

  Size:500 nm
  Purity:99%
  Nanoparticles:Copper
  Morphology:
  Type:nanopowder
  GNM ID:#Cu-0293HW
  Properties:Copper Nanoparticles: #Cu-0293HW
 3. Copper Nanoparticles #Cu-0296JY: Cu-0296JY copper nanoparticles 99.8% 35 nm passivated

  Cu-0296JY copper nanoparticles 99.8% 35 nm passivated

  Size:35 nm
  Purity:99.8% (metal basis)
  Nanoparticles:Copper
  Morphology:spherical
  Type:nanopowder
  GNM ID:#Cu-0296JY
  Properties:Copper Nanoparticles: #Cu-0296JY
 4. Copper Nanoparticles #Cu-0297JY: Cu-0297JY copper nanoparticles 99.8% 25 nm carbon coated

  Cu-0297JY copper nanoparticles 99.8% 25 nm carbon coated

  Size:25 nm
  Purity:99.8%
  Nanoparticles:Copper
  Morphology:spherical
  Type:nanopowder
  GNM ID:#Cu-0297JY
  Properties:Copper Nanoparticles: #Cu-0297JY
 5. Copper Nanoparticles #Cu-120: Cu-120 copper microparticles 99.9 % 1-3 um silver coated Ag 5-35 % flaky/spherical/dendritic, powder

  Cu-120 copper microparticles 99.9 % 1-3 um silver coated Ag 5-35 % flaky/spherical/dendritic, powder

  Size:1-3 um
  Purity:99.9%
  Nanoparticles:Copper
  Morphology:spherical
  Type:powder
  GNM ID:#Cu-120
  Properties:Copper Nanoparticles: #Cu-120